Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik van deze site, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Anubis levert informatie op deze website, onder de volgende voorwaarden:
Anubis behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment te veranderen.

Geen enkel deel van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook kan worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anubis.

U kunt de informatie op deze site bekijken, afdrukken en reproduceren op voorwaarde dat het gebruik ervan uitsluitend is voor niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat er geen informatie verkregen van de site, is gewijzigd of op enigerlei wijze veranderd. Verstrekte informatie op deze site wordt verstrekt ‘as is’, zonder enige vorm van garantie. Anubis neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten of onvolledigheden in de informatie op deze site. Uw gebruik van informatie of het materiaal op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website voldoen aan uw specifieke eisen.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit.

Er kunnen op deze website ook links naar externe websites aanwezig zijn, die niet onder de controle van Anubis Software vallen en Anubis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website waartoe u toegang heeft via deze site. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van België.

De naam Anubis is een geregistreerd handelsmerk van MBI Solutions BVBA. Alle andere handelsmerken, handelsnamen, logo’s of bedrijfsnamen waarnaar wordt verwezen op deze website worden alleen gebruikt voor de identificatie en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. De inhoud van deze site zijn copyright © 2015 door Anubis, Brussel, België. Alle rechten voorbehouden.